Chính sách bảo hiểm và bồi thường tại ESE Express

Posted by chn
Category:
  1. Quy định xác định trách nhiệm & giá trị hàng hoá.

Khi phát hiện hàng hóa bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, người nhận phải từ chối nhận hàng ngay khi nhân viên giao hàng yêu cầu nhận hàng, ghi rõ tình trạng hàng hóa lên phiếu gửi để hãng vận chuyển và ESE EXPRESS có căn cứ giải quyết khiếu nại của khách hàng.

Chính sách bảo hiểm và bồi thường tại ESE Express
Chính sách bảo hiểm và bồi thường tại ESE Express

Bưu gửi là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, giấy tờ: Mọi mất mát, hư hỏng hoặc bị tráo đổi do ESE EXPRESS thì thực hiện bồi thường theo quy định ở điều 2 mục IV dưới đây.

Giá trị hàng hoá được bồi thường căn cứ vào giá trị bưu gửi ghi trên hóa đơn có giá trị pháp lý, ghi rõ nội dung hàng hóa trên hóa đơn hoặc giá trị thấp nhất của bưu gửi tham khảo thị trường của 3 website bán hàng tại Việt Nam do ESE EXPRESS chỉ định.

  1. Quy định bồi thường.

a.Trường hợp mất hàng:

Bưu gửi là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, giấy tờ: Khách hàng sử dụng dịch vụ gia tăng trách nhiệm đền bù

Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ gia tăng trách nhiệm đền bù, mức phí tính thêm cho dịch vụ này là 125.000 VNĐ / bưu gửi, mức bồi thường cố định là 10,000,000 VND trong trường hợp mất mát, bất kể giá trị của tài liệu.

Khách hàng không sử dụng dịch vụ gia tăng trách nhiệm đền bù: Nếu khách hàng không sử dụng dịch vụ gia tăng trách nhiệm đền bù, mức bồi thường tối đa trong trường hợp mất mát là toàn bộ cước phí vận chuyển và phụ phí khách hàng đã thanh toán.

Bưu gửi là hàng hóa: Khách hàng sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hoá(khai giá)

Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa (2% giá trị hàng hóa khai báo), mức bồi thường tối đa là 100% giá trị đơn hàng nhưng không quá 50.000.000VNĐ (Năm mươi triệu đồng), và toàn bộ cước vận chuyển và các loại phí đã thanh toán. Giá trị của đơn hàng được xác định tại điều 1 mục IV ở trên.

Khách hàng không sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hoá (khai giá)

Đối với hàng hóa có hóa đơn giá trị gia tăng, ESE EXPRESS đền bù 100% giá trị hàng hóa, nhưng tối đa là 3.000.000 VNĐ, không hoàn cước vận chuyển và các loại phí đã chi trả.

Trong trường hợp khách hàng không sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa, không có hóa đơn giá trị gia tăng mức bồi thường thiệt hại là toàn bộ cước phí và phụ phí khách hàng đã thanh toán nhưng không vượt quá 50% giá trị của đơn hàng được xác định tại điều 1 mục IV ở trên.

b.Trường hợp Bưu gửi bị hư hỏng:

Áp dụng theo chính sách đền bù mất hàng, tuy nhiên giá trị đền bù phụ thuộc vào mức độ hư hỏng của Bưu gửi. Hai bên sẽ thương lượng để giải quyết theo mức độ hư hỏng

Lưu ý: Quý khách phải kiểm tra hàng hóa trước khi nhận hàng, nếu sảy ra mất mát hay hư hỏng phải báo lại cho ESE ngay và phải từ chối nhận hàng để ESE giải quyết. Trong trường hợp quý khách đã ký nhận hàng trên bill, rồi sau đó mới báo mất hàng hay hư hỏng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm

Trả lời

error: Content is protected !!