Hai nhóm hàng phân bón phải làm thủ tục tại cửa khẩu quốc tế từ 13-7.

Posted by chn

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 07/2017/TT-BCT quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón. Theo đó hai nhóm hàng phân bón phải làm thủ tục tại cửa khẩu quốc tế từ 13-7. , Đồng nghĩa với việc Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón sẽ bị bãi bỏ khi Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Nhập khẩu phân bón
Nhập khẩu phân bón. Ảnh minh họa

Cụ thể: Thông tư quy định danh mục các mặt hàng phân bón gồm: Urê, có hoặc không ở trong dung dịch nước (mã số HS 3102.10.00) và Phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa ba nguyên tố là nitơ, phospho và kali (mã số HS 3105.20.00) chỉ được nhập khẩu, vận chuyển quốc tế qua cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu chính kể từ ngày 13/7/2017 và áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, thương nhân thực hiện nhập khẩu phân bón.

Thông tư cũng quy định, việc nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở chỉ được phép thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép trên cơ sở trao đổi thống nhất với Bộ Công Thương.

Thông tư số 35/2014/TT-BCT ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp  Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón sẽ bị bãi bỏ khi Thông tư này có hiệu lực thi hành.

 

Theo : Duy Nam báo hải quan HCM

Trả lời

error: Content is protected !!