Hàng hóa XNK thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ GTVT

Posted by chn

SẢN PHẨM, HÀNG HÓA THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Hàng hóa XNK thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ BTVT
ảnh minh họa

1. HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU PHẢI CÓ GIẤY PHÉP
 Danh mục: Pháo hiệu các loại cho an toàn hàng hải
 Hồ sơ hải quan:
Đối với pháo hiệu các loại cho an toàn hàng hải nhập khẩu: ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định, doanh nghiệp phải khai báo/xuất trình cho cơ quan Hải quan giấy phép nhập khẩu do Bộ Giao thông vận tải cấp.
2. HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
2.1. (Kiểm tra ATKT và BVMT)
 Xe cơ giới nhập khẩu
 Xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người tàn tật trực tiếp điều khiển; xe môtô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy; xe đạp điện.
 Các loại xe máy chuyên dùng, các loại phương tiện giao thông, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải
2.2. THỦ TỤC HẢI QUAN
* Hồ sơ hải quan:
Ngoài bộ hồ sơ theo qui định, thương nhân phải đăng ký kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tại cơ quan kiểm tra chất lượng do Bộ Giao thông vận tải chỉ định Cơ quan hải quan chỉ thông quan lô hàng khi có Giấy chứng nhận về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của cơ quan kiểm tra chất lượng do Bộ Giao thông vận tải chỉ định cấp

Trả lời

error: Content is protected !!