Hỏi về nhập khẩu lông thú ” Lông Thỏ “

Posted by chn

CÔNG TY TNHH FUKUDA GLOVE VIỆT NAM : Công ty muốn nhập lông thú thật (lông thỏ) để trang trí cho găng tay thời trang. Vậy xin hỏi là công ty có được phép nhập khẩu hay không và có phải xin giấy phép nhập khẩu không?

Hỏi về nhập khẩu lông thú " Lông Thỏ "
Lông thỏ nhập khẩu. Ảnh minh họa

Vướng mắc nêu trên được hướng dẫn như sau:

– Căn cứ điều 11 Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông quy định:

Điều 11. Nhập khẩu mẫu vật động vật, thực vật thuộc các Phụ lục CITES

1. Cấm nhập khẩu

Nghiêm cấm nhập khẩu mẫu vật động vật, thực vật thuộc Phụ lục I CITES có nguồn gốc từ tự nhiên vì mục đích thương mại.

2. Nhập khẩu có giấy phép

a) Mẫu vật các loài động vật, thực vật thuộc Phụ lục I CITES có nguồn gốc từ tự nhiên chỉ được nhập khẩu cho mục đích phục vụ ngoại giao, nghiên cứu khoa học, trao đổi giữa các vườn thú, vườn thực vật, triển lãm, biểu diễn xiếc không vì mục đích lợi nhuận, trao trả mẫu vật giữa Cơ quan Quản lý CITES các nước.

b) Mẫu vật động vật, thực vật thuộc Phụ lục I có nguồn gốc từ trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo, mẫu vật quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này và mẫu vật động vật, thực vật thuộc Phụ II và III của Công ước CITES phải được Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam cấp giấy phép.

– Căn cứ điểm 9 Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 04 /2017/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì “Một loài được đưa vào Phụ lục thì tất cả các bộ phận và dẫn xuất của chúng cũng nằm trong Phụ lục đó, trừ khi có chú giải cụ thể. Dấu (#) đứng trước các số đặt cùng hàng tên của một loài hoặc một đơn vị phân loại sinh học cao hơn thuộc Phụ lục II hoặc III được dùng để xác định các bộ phận hoặc dẫn xuất của loài thực vật được quy định là ‘mẫu vật’ thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước theo Điều I, Khoản b, Điểm iii”.

Theo Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 04 /2017/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì “Bộ thỏ” (gồm thỏ Ấn độ và Thỏ núi lửa mexico) thuộc phụ lục I CITES. Công ty căn cứ các trường hợp sau để thực hiện:

+ Trường hợp lông thỏ của các bộ thỏ thuộc Phụ lục I CITES có nguồn gốc tự nhiên thì không được nhập khẩu.

+ Trường hợp lông thỏ của các bộ thỏ thuộc phụ lục I CITES có nguồn gốc từ trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo thì khi nhập khẩu phải có giấy phép của cơ quan quản lý CITES.

+ Trường hợp lông thỏ của các loài thỏ không thuộc phụ lục I CITES thì công ty được phép nhập khẩu, không phải xin giấy phép. Tuy nhiên, lông thỏ nhập khẩu thuộc Danh mục hàng hoá phải kiểm dịch ban hành kèm theo Quyết định số 4758/QĐ-BNNPTNT ngày 18/11/2015.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 

Theo : “dncustoms”

 

Trả lời

error: Content is protected !!