Hướng dẫn áp dụng thuế GTGT 0% đối với vận chuyển quốc tế

Posted by chn
Category:

Cục Thuế TP. HP Hướng dẫn áp dụng thuế GTGT 0% đối với vận chuyển quốc tế với Công ty cổ phần vận chuyển về việc áp dụng thuế GTGT trong trường hợp Công ty ký hợp đồng vận chuyển thiết bị của khách hàng Trung Quốc từ Lào đến cảng Hòn La – Hà Tĩnh bằng đường bộ.

Hướng dẫn áp dụng thuế GTGT 0% đối với vận chuyển quốc tế
Hướng dẫn áp dụng thuế GTGT 0% đối với vận chuyển quốc tế

Căn cứ khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quy định thuế GTGT 0%:

Thuế GTGT 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận chuyển quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế GTGT 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này…..

Vận chuyển quốc tế quy định tại khoản này bao gồm vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hoá theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam, hoặc cả điểm đi và đến ở nước ngoài, không phân biệt có phương tiện trực tiếp vận chuyển hay không có phương tiện. Trường hợp, hợp đồng vận chuyển quốc tế bao gồm cả chặng vận chuyển nội địa thì vận chuyển quốc tế bao gồm cả chặng nội địa.”

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định điều kiện áp dụng thuế GTGT 0% như sau:

Đối với vận chuyển quốc tế:

– Có hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hoá giữa người vận chuyển và người thuê vận chuyển theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam hoặc cả điểm đi và điểm đến ở nước ngoài theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với vận chuyển hành khách, hợp đồng vận chuyển là vé. Cơ sở kinh doanh vận chuyển quốc tế thực hiện theo các quy định của pháp luật về vận chuyển.

– Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc các hình thức thanh toán khác được coi là thanh toán qua ngân hàng. Đối với trường hợp vận chuyển hành khách là cá nhân, có chứng từ thanh toán trực tiếp”.

Từ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty POTRACO ký hợp đồng vận chuyển thiết bị của khách hàng Trung Quốc từ Lào đến cảng Hòn La – Hà Tĩnh bằng đường bộ, trong đó bao gồm cả chặng đường từ cửa khẩu Lao Bảo đến cảng Hòn La thuộc địa bàn Việt Nam. Để đảm bảo tiến độ và do không đủ phương tiện nên Công ty thuê Công ty B tại Việt Nam cùng vận chuyển một phần hàng từ Lào về Cảng Hòn La.

Nếu Công ty POTRACO và Công ty B có đủ hồ sơ chứng từ chứng minh chặng vận chuyển quốc tế từ Lào (điểm đi vận chuyển trong lãnh thổ Lào) đến cảng Hòn La thì dịch vụ vận chuyển từ Lào đến cảng Hòn La thuộc đối tượng áp dụng thuế GTGT thuế GTGT 0% (bao gồm cả dịch vụ vận chuyển do Công ty trực tiếp vận chuyển và thuê Công ty B vận chuyển thực hiện) nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

 

Nguồn: chinhphu.vn

Trả lời

error: Content is protected !!