Hướng dẫn nhập khuôn nhựa để tạo mẫu cho thực phẩm

Posted by chn

CÔNG TY DATALOG : Công ty dự định nhập khuôn nhựa để tạo mẫu cho thực phẩm, xin hỏi chúng tôi có cần đăng ký kiểm định chất lượng khuôn hay không? Cơ quan nào quản lý đăng kiểm này.

nhập khuôn nhựa để tạo mẫu cho thực phẩm
Nhập khuôn nhựa để tạo mẫu cho thực phẩm. Ảnh minh họa !

Vướng mắc nêu trên được Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

– Căn cứ khoản 1 Điều 14 Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ quy định Kiểm tra thực phẩm nhập khẩu: “Tất cả các loại thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được vận chuyển quốc tế nhập khẩu vào Việt Nam phải kiểm tra tại cơ quan kiểm tra nhà nước có thẩm quyền do các Bộ quản lý ngành chỉ định, trừ các trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều này.”

– Căn cứ Danh mục ban hành thông tư số 40/2016/TT-BYT ngày 04/11/2016 của Bộ Y tế (có hiệu lực từ ngày 21/12/2016) quy định: “Bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm”(mã HS thuộc nhóm:39.23) thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.

– Căn cứ Quyết định số 4069/QĐ-BNN-QLCL ngày 14/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mặt hàng “ Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” thuộc Danh mục hàng hoá nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan.

Do công ty không xác định rõ mặt hàng thực phẩm cần tạo mẫu nên tổ tư vấn không thể trả lời chính xác cơ quan thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm đối với khuôn nhựa để tạo mẫu thực phẩm. Công ty căn cứ mặt hàng cụ thể thuộc các Phụ lục Danh mục hàng hoá thuộc đối tượng phải kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của các Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn hay Bộ Công thương theo Thông tư 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/04/2014 để thực hiện đúng quy định về kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm .

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 

Theo : “dncustoms”

Trả lời

error: Content is protected !!