Miễn dán nhãn và công bố hợp quy với hàng thực phẩm nhập khẩu để gia công

Posted by chn

Miễn dán nhãn và công bố hợp quy với hàng thực phẩm nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu theo Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016 (12 trang)

Miễn dán nhãn và công bố hợp quy với hàng thực phẩm nhập khẩu để gia công
Miễn dán nhãn và công bố hợp quy với hàng thực phẩm nhập khẩu để gia công

Tại Nghị quyết này, Chính phủ đã thống nhất thông qua một số nội dung đáng lưu ý như sau:
– Sửa Luật chuyển giao công nghệ theo hướng bắt buộc đăng ký đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, hợp đồng chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài và hợp đồng chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn nhà nước.
– Ban hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.
– Đổi mới mô hình quản trị trường đại học theo hướng chuyển từ chế độ thủ trưởng (hiệu trưởng) sang chế độ tập thể lãnh đạo (hội đồng trường).
– Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng chính sách miễn học phí cho học sinh THCS theo lộ trình đến năm 2020.
– Ngân hàng Nhà nước sẽ kiểm soát tín dụng cho lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản.
– Các Bộ sẽ cắt giảm danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành, rút ngắn thời gian kiểm tra và chuyển thời điểm kiểm tra từ trước thông quan thành sau thông quan.
– Bộ Y tế sẽ sửa đổi quy định về ghi nhãn sản phẩm, công bố hợp quy đối với thực phẩm theo hướng không yêu cầu áp dụng đối với nguyên liệu, thực phẩm nhập khẩu để gia công, SXXK.

Trả lời

error: Content is protected !!