MỨC ĐỀN BÙ VÀ YÊU CẦU KHI SỬ DỤNG SHIP HÀNG MỸ BAO THUẾ

Posted by chn

ship-hang-myESE Express Mức đền bù tối đa áp dụng với các bưu phẩm, hàng hóa mất mát, hư hỏng hoàn toàn trong quá trình vận chuyển cụ thể như sau:

Trường hợp không mua bảo hiểm :

– 4.5$/1LB đối với hàng hóa quốc tế

Trường hợp  mua bảo hiểm :

– 4.5$/1LB đối với hàng hóa quốc tế + 100% giá trị hàng hóa  nếu sử dụng dịch vụ có bảo hiểm và khai giá cụ thể với chùng tôi.

Mức đóng bảo hiểm la 5% trị giá dơn hàng

– Chúng tôi không bán bảo hiểm và không đền bù đối với các mặt hàng dễ vỡ, dễ hỏng .

Những yêu cầu bắt buộc

+ ESE Express chỉ chịu trách nhiệm đối với những hàng hóa hợp pháp chuyển đến warehouse chúng tôi. Các hàng hóa đó phải có sự xác nhận của nhân viên chúng tôi. Trạng thái kiện hàng khi tra tracking online của các hàng vận chuyển UPS, FEDEX, USPS chỉ để tham khảo (không chính sát 100%), và  Không được dùng để làm căn cứ xác nhận chúng tôi đã nhận hàng…

Vi dụ : trường hợp tracking báo delivery. Có chữ ký nhưng thực tế nhân viên vận chuyển không giao đến đúng địa chỉ của chùng tôi. hoặc cũng có thề thât lạc trên đường vận chuyển .

+ Tất cả hàng hóa khi mua gửi về ESE Express phải cập nhật vào tài khoản của quý khách trên website: ESE Express . Khai đúng và đủ các thông tin của hàng hóa theo yêu cầu trước khi hàng đến warehouse chúng tôi tại Mỹ , khách hàng chiu trách nhiệm cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ mua hàng để chứng minh giá trị sản phẩm. Nếu không có các giấy tờ cần thiết, chúng tôi có quyền từ chối đền bù cho bưu gửi bị mất theo luật bảo hiểm quốc tế .

Trả lời

error: Content is protected !!