Ngày 30/6 Cảng Sài Gòn sẽ IPO

Posted by chn
Category:

Ngày 30/6 Cảng Sài Gòn sẽ IPO – Vào tháng 3/2015, Bộ Giao thông Vận tải đã trình lên Chính phủ phương án bán 80% vốn nhà nước tại Cảng Sài Gòn cho tập đoàn Vingroup

Ngày 30/6 Cảng Sài Gòn sẽ IPO
Ngày 30/6 Cảng Sài Gòn sẽ IPO

Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo, Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn sẽ đấu giá cổ phần lần đầu vào ngày 30/06/2015. Hình thức cổ phần hóa là bán một phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn có vốn điều lệ dự kiến là 2.162 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh kho bãi, vận chuyển hàng hóa và lưu giữ hàng hóa; bốc xếp hàng hóa; hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan. Theo quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp mới, giá trị của công ty tính đến ngày 1/1/2014 là 3.955 tỷ đồng. Riêng giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là hơn 2.160 tỷ đồng.

Theo phương án cổ phần hóa, nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần của Cảng Sài Gòn theo giá do Ban chỉ đạo cổ phần hóa thỏa thuận với nhà đầu tư (không phải qua đấu giá) hoặc không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá công khai theo quy định. Nhà đầu tư chiến lược được mua 20-25% vốn điều lệ của Cảng Sài Gòn.

Trước đó, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nhà nước sẽ nắm giữ tối thiểu 51% vốn điều lệ khi thực hiện cổ phần hóa Cảng Sài Gòn. Doanh nghiệp sẽ được lựa chọn tối đa 3 nhà đầu tư làm nhà đầu tư chiến lược khi cổ phần hóa.

Vào tháng 3/2015, Bộ Giao thông Vận tải đã trình lên Chính phủ phương án bán 80% vốn nhà nước tại Cảng Sài Gòn cho tập đoàn Vingroup.

Điểm hấp dẫn của cảng Sài Gòn là đang quản lý khai thác các cảng quan trọng tại TP. HCM và Bà Rịa-Vũng Tàu và quỹ đất rất lớn.

 

Theo Trí thức trẻ/HSX

Trả lời

error: Content is protected !!