Phụ Phí Nhiên Liệu Tháng 4 – 2017 Các Hãng Vận Chuyển Quốc Tế Air

Posted by chn

Công ty vận chuyển Quốc Tế ESE Express kính gửi quý khách hàng bảng Phụ Phí Nhiên Liệu Tháng 4 – 2017 Các Hãng  vận chuyển quốc tế Air Tại Việt Nam

Phụ phí xăng dầu hay phụ phí nhiên liệu sẽ được các hãng vận chuyển quốc tế công bố vào ngày mùng 1 hàng tháng nó sẽ thay đổi hàng tháng tuy thuộc vào sự biến động giá dầu trên thế giới.

Cụ thể như sau:

Bảng phụ phí xăng dầu này được áp dụng từ ngày 01/04/2017 đến hết ngày 30/04/2017

Xin cảm ơn !

Trả lời

error: Content is protected !!