PHỤ PHÍ XĂNG DẦU THÁNG 10-2016 CÁC HÃNG VẬN CHUYỂN

Posted by chn

Công ty vận chuyển Quốc Tế ESE Express kính gửi quý khách hàng bảng phụ phí xăng dầu tháng 10/ 2016 các hãng vận chuyển quốc tế Tại Việt Nam

Phụ phí xăng dầu hay phụ phí nhiên liệu sẽ được các hãng vận chuyển quốc tế công bố vào ngày mùng 1 hàng tháng nó sẽ thay đổi hàng tháng tuy thuộc vào sự biến động giá dầu trên thế giới.

Cụ thể như sau:

PHỤ PHÍ XĂNG DẦU THÁNG 10-2016 CÁC HÃNG VẬN CHUYỂN
PHỤ PHÍ XĂNG DẦU THÁNG 10-2016 CÁC HÃNG VẬN CHUYỂN

Bảng phụ phí xăng dầu này được áp dụng từ ngày 01/10/2016 đến hết ngày 31/10/2016

Xin cảm ơn !

Trả lời

error: Content is protected !!