Phụ phí xăng dầu tháng 6-2015

Posted by chn

Phụ phí xăng dầu thay đổi theo từng tháng do Giá xăng dầu trong nước xăng dầu Giá xăng dầu trong nước và Quốc tế biến đổi không ngừng dẫn đên việc gia tăng chi phí cho toàn bộ ngành vận chuyển, chuyển phát nhanh. 

Chúng tôi đã nỗ lực hết mình trong việc nâng cao hiệu quả trong hoạt động nhằm bù đắp cho những khoản chi phí gia tăng do giá nhiên liệu tăng. Đáng tiếc là giá xăng dầu liên tục thay đổi, nên chúng tôi buộc phải chuyển phần nào chi phí này sang giá dịch vụ để đảm bảo duy trì chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Bảng Phụ phí xăng dầu tháng 6-2015, có hiệu lực từ ngày 01/06/2015 đến ngày 30/06/2015:

Phụ phí xăng dầu tháng 6-2015
Phụ phí xăng dầu tháng 6-2015

Để đảm bảo tính hợp lí và rõ ràng trong việc tính giá dịch vụ, chúng tôi sẽ áp dụng phụ phí “nhiên liệu” xăng dầu hàng tháng cho khách hàng. Khoản phụ phí nhiên liệu này sẽ được tính dựa trên giá nhiên liệu niêm yết tại sàn giao dịch nhiên liệu Quốc tế và được áp dụng tính theo nhu cầu của sử dụng dịch vụ của Quý khách hàng. Khi giá nhiên liệu này giảm thì phần phụ phí nhiên liệu của dịch vụ sẽ giảm tương ứng.

Trả lời

error: Content is protected !!