Trả lời hướng dẫn C/O Form E hợp lệ

Posted by chn

Công  Ty CP Xuất Nhập Khẩu M-K có câu hỏi yêu cầu hướng dẫn làm thế nào để có C/O Form E hợp lệ :

Cty nhập cont hàng thang nhôm sử dụng C/O Form E :

  • 1.Trên invoice người XK: YONGKANG KUCHUAN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD (CHINA).
  • 2.BILL: YONGKANG KUCHUAN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD (CHINA).
  • 3. C/O Form E mục 1: SHENZHEN YADAYUAN TRADE LTD (CHINA). Mục số 7 thể hiện (YONGKANG KUCHUAN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD (CHINA). Vậy C/O này Mục 13 có phải tích ở mục ISSUED RETROACTIVETY và THIRD PARTY INVOICE. Làm như thế nào thì C/O Form E hợp lệ.
C/O Form E hợp lệ
C/O Form E hợp lệ. Ảnh minh họa

Trả lời hướng dẫn về C/O Form E hợp lệ :

– Căn cứ Điều 23 Phụ lục 2 Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương quy định:

Cơ quan Hải quan bên nhập khẩu phải chấp nhận C/O mẫu E trong trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba hoặc bởi một nhà xuất khẩu ACFTA đại diện cho công ty đó miễn là hàng hóa đáp ứng các quy định về xuất xứ trong Phụ lục 1 Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM. Số hóa đơn bên thứ ba phải được ghi trên Ô số 10 của C/O mẫu E. Nhà xuất khẩu và người nhận hàng phải có trụ sở đặt tại các Bên tham gia hiệp đinh; bản sao của hóa đơn bên thứ ba phải được nộp cùng với C/O mẫu E cho cơ quan Hải quan Bên nhập khẩu.

– Tại công văn 12149/BCT-XNK ngày 14/12/2012 của Bộ Công Thương về hóa đơn bên thứ ba trong ACFTA có hướng dẫn như sau:

“Hóa đơn Bên thứ ba” là hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một Nước thứ ba (trong hoặc ngoài ACFTA) hoặc bởi một nhà xuất khẩu có trụ sở đặt tại các Bên tham gia Hiệp định ACFTA là đại diện cho công ty đó. Nước thứ ba là Nước/Vùng lãnh thổ phát hành hóa đơn mà không phải là Nước/Vùng lãnh thổ xuất khẩu/nhập khẩu.”.

– Căn cứ hướng dẫn tại mục số 10, mặt sau phần “overleaf note” của C/O mẫu E và điểm d, mục 14 phần hướng dẫn kê khai tại ô số 13 C/O mẫu E theo phụ lục 4 ban hành kèm Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương quy định:

Trường hợp hóa đơn phát hành tại bên thứ 3 theo quy định tại Điều 23, phụ lục 2 thì đánh dấu vào ô “Third Party Invoicing”, số hóa đơn phải được ghi rõ tại ô số 10, tên công ty phát hành hóa đơn và tên nước mà công ty này đặt trụ sở tại nước đó phải được ghi rõ tại ô số 7.

Theo như công ty trình bày, trường hợp của công ty là C/O mẫu E có hóa đơn thương mại của bên thứ 3 (YONGKANG KUCHUAN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD) phát hành. Căn cứ quy định trên, cơ quan cấp C/O sẽ đánh dấu vào ô số 13, phần “Third Party Invoicing”.

Ngoài ra, trường hợp C/O được cấp sau (sau 3 ngày tính từ ngày xuất khẩu) theo quy định tại Điều 11, phụ lục 2 Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương thì cơ quan cấp C/O sẽ đánh dấu vào mục “ISSUED RETROACTIVETY” trên ô số 13 của C/O.

Trường hợp của Công ty nêu, C/O được cấp theo đúng quy định trên và các thông tin trên C/O phải phù hợp với thông tin thể hiện trên chứng từ, hồ sơ hải quan (Tờ khai, Invoice, B/L…) thì được xem xét chấp nhận C/O hợp lệ.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 

Theo Dncustoms

Trả lời

error: Content is protected !!