Vướng mắc về loại hình xuất nhập khẩu

Posted by chn

Công ty TNHH Phân phối nha khoa Rạng đông có vướng mắc về loại hình xuất nhập khẩu như sau:

Công ty chúng tôi được biết hiện tại bên chi cục hải quan chuyển phát nhanh. Không còn áp dụng cho loại hình xuất nhập khẩu A11 nhập kinh doanh mà chuyển qua loại hình A12 Nhập kinh doanh sản xuất . Nhưng công ty chúng tối là công ty thương mại bình thường nhập khẩu về để kinh doanh . Vậy thì công ty chúng tôi có nhập thay thế được mã loại hình A12 không ? và nếu công ty tôi chuyển qua loại hình A12 thì về phần thuế có ảnh hưởng gì không ? Xin quý cơ quan có thể cho công ty tối được biết cách xử lý về vấn đề này .

Vướng mắc về loại hình xuất nhập khẩu
Vướng mắc về loại hình xuất nhập khẩu. Ảnh minh họa

Trả lời vướng mắc về loại hình xuất nhập khẩu như sau:

A)Về tờ khai loại hình xuất nhập khẩu:

– Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập. Theo đó, nếu trường hợp công ty nhập khẩu sản phẩm thuộc danh mục tại Quyết định nêu trên thì làm thủ tục tại cửa khẩu nhập và mở tờ khai theo loại hình xuất nhập khẩu A11.

– Căn cứ bảng mã loại hình ban hành kèm theo công văn 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng Cục Hải Quan hướng dẫn:

– Mã loại hình A12: Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để tiêu dùng, hàng kinh doanh thương mại đơn thuần; nhập kinh doanh nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất (trừ GC, SXXK, DNCX và doanh nghiệp trong khu phi thuế quan); hàng nhập khẩu đầu tư miễn thuế, đầu tư nộp thuế làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khác Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập; doanh nghiệp nội địa nhập kinh doanh hàng hóa từ khu phi thuế quan, DNCX hoặc nhập kinh doanh tại chỗ. Sau khi nhập khẩu và nộp đầy đủ thuế theo quy định, công ty có thể xuất khẩu theo loại hình B11 xuất kinh doanh.

Như vậy, theo quy định trên thì nếu công ty là doanh nghiệp trong nước nhập sản phẩm tiêu dùng để bán ra thị trường trong nước không thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, nếu mở tờ khai tại Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh thì thực hiện thủ tục theo loại hình A12.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn thực hiện sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hàng hoá làm thủ tục tại Chi cục Hải quan phát chuyển nhanh các địa bàn. Đề nghị công ty tham khảo trả lời sau này để thực hiện đúng quy định

B)Về chính sách thuếxuất nhập khẩu :

Chính sách thuế Công ty thực hiện như đối với loại hình A11 mà công ty đã làm thủ tục hải quan trước đó.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 

Theo Dncustoms

Trả lời

error: Content is protected !!