Vướng mắc về mua hàng đã qua sử dụng tại Nhật Bản

Posted by chn

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ công nghệ cao số 1 Việt Nam có câu hỏi  vướng mắc về mua hàng đã qua sử dụng tại Nhật Bản :

Chúng tôi hiện đang có nhu cầu mua máy phát điện cũ đã qua sử dụng tại đất nước nhật bản về việt nam. Thủ tục hải quan như nào?. Thuế đối với hàng cũ đã qua sử dụng như nào có phải mất thuế VAT và thuế nhập khẩu hay không?.

Vướng mắc về mua hàng đã qua sử dụng tại Nhật Bản
Vướng mắc về mua hàng đã qua sử dụng tại Nhật Bản. Máy phát điện cũ tại Nhật. Ảnh minh họa.

Xem thêm : bảng giá cước vận chuyển gửi hàng đi Nhật, Gửi hàng từ Nhật về VN qua Fedex, TNT, UPS và DHL tại đây:

Bảng giá cước gửi hàng đi Nhật giá rẻ 30% qua DHL, Fedex, TNT và UPS

Trả lời vướng mắc về mua hàng đã qua sử dụng tại Nhật Bản như sau:

Căn cứ điều 1 và điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học công nghệ quy định:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định tiêu chí, hồ sơ. Thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Bao gồm cả linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng có mã số HS thuộc Chương 84 và Chương 85. Quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Do Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2015. Nhằm sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước. Mà không thuộc các Danh mục hàng hóa cẩm nhập khẩu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định.

…Điều 6. Yêu cầu cụ thể

1. Thiết bị đã qua sử dụng được nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí sau:

a) Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm;

b) Được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN). Hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) của Việt Nam. Hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

2. Đối với thiết bị đã qua sử dụng thuộc các dự án đầu tư. Bao gồm dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng, thuộc các trường hợp sau:

a) Dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư;

b) Dự án thuộc diện phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

Nếu trong hồ sơ dự án đầu tư có danh mục thiết bị đã qua sử dụng và được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thì không phải áp dụng quy định tại khoản 1 Điều này.

Trường hợp cần thiết, cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư có thể lấy ý kiến thẩm định công nghệ của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ đối với thiết bị đã qua sử dụng trong hồ sơ dự án trước khi quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Đối với linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng: Chỉ được nhập khẩu khi doanh nghiệp sản xuất có nhu cầu sửa chữa, thay thế đối với thiết bị đang được vận hành tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp sản xuất có thể tự nhập khẩu hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp khác thực hiện việc nhập khẩu.

4. Trong trường hợp cần thiết, tùy thuộc đặc thù của từng ngành, lĩnh vực được phân công quản lý, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành quy định yêu cầu về tuổi thiết bị thấp hơn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư này đối với thiết bị đã qua sử dụng (thấp hơn 10 năm) và thông báo cho Bộ Khoa học và Công nghệ biết để thống nhất quản lý.

Như vậy, máy phát điện có mã HS thuộc chương 85 nên thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN. Theo đó, khi nhập khẩu hàng hoá phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN. Về thủ tục hải quan, công ty thực hiện theo quy định tại điều 16 và điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

2. Về chính sách thuế

Do công ty không nêu rõ loại hình nhập khẩu của hàng hoá nên tổ tư vấn không thể trả lời chính xác về chính sách thuế. Công ty tham khảo các quy định sau:

– Về thuế nhập khẩu đối với mua hàng đã qua sử dụng thảm khảo tại đây:

Theo quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016. Thì ngoại trừ trường hợp hàng hoá thuộc đối tượng không chịu thuế. Theo quy định tại khoản 4 điều 2 và các trường hợp được miễn thuế. Theo qui định tại điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13. Thì khi nhập khẩu công ty phải nộp thuế nhập khẩu.

Về thuế GTGT đối với mua hàng đã qua sử dụng thảm khảo tại đây:

Ngoại trừ trường hợp hàng hoá thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Thì khi nhập khẩu công ty phải nộp thuế GTGT theo Biểu thuế GTGT hiện hành. Theo Thông tư 83/2014/TT-BTC ngày 26/06/2014 của Bộ Tài chính

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Theo Dncustoms

 

Trả lời

error: Content is protected !!