Vướng mắc về nhập khẩu đèn Led theo quy định mới áp dụng từ 04/2017

Posted by chn

Công ty TNHH Trương Tuấn đặt câu hỏi về nhập khẩu đèn Led :

Công ty có nhập đèn led về lắp trong xưởng sản xuất của Công ty. Hàng hoá có thuộc Quyết định số 04/2017/QĐ – TTg không? Vì quyết định nói đèn led thuộc nhóm thiết bị gia dụng mà đèn led của công ty dùng cho nhà xưởng

Vướng mắc về nhập khẩu đèn Led theo quy định mới áp dụng từ 04/2017
Đèn led sử dụng trong xưởng sản xuất. Ảnh minh họa.

Vướng mắc về nhập khẩu đèn Led theo quy định mới áp dụng từ ngày 25/04/2017 được trả lời như sau: 

– Căn cứ khoản 1 Điều 1, Khoản 1 Điều 2 và khoản 4 Điều 3 Quyết định 04/2017 QĐ-TTg ngày 09/03/2017 của Chính phủ quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện (có hiệu lực ngày 25/04/2017 thay thế QĐ số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/09/2011) quy định:

“Điều 1. Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu

1. Nhóm thiết bị gia dụng gồm: Đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quang compact, chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang, máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, máy giặt sử dụng trong gia đình, nồi cơm điện, quạt điện, máy thu hình, đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ.”

“Điều 2. Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng

1. Đối với nhóm thiết bị gia dụng và nhóm thiết bị công nghiệp

a) Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với các thiết bị gia dụng và nhóm thiết bị công nghiệp sau:

Đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quang compact, chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang, máy điều hòa nhiệt độ, nồi cơm điện, quạt điện, tủ lạnh, máy giặt lồng ngang, máy giặt lồng đứng, máy thu hình, máy biến áp phân phối ba pha, động cơ điện;

b) Thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019 đối với:

Sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ;

c) Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đối với:

Sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ.”

“Điều 3. Lộ trình thực hiện áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

… 4. Đối với các sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ, máy tính xách tay: Lộ trình thực hiện áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu sẽ được quy định tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.”

– Căn cứ khoản 1 Điều 2, khoản 1 Điều 5 Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013 về việc ban hành danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới quy định:

“Điều 2. Không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bị có hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu:

1. Đối với nhóm thiết bị gia dụng:

Hiệu suất năng lượng không thấp hơn hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) như sau:

a) Bóng đèn huỳnh quang compact:

TCVN 7896:2008;

b) Bóng đèn huỳnh quang dạng ống:

TCVN 8249:2009;

c) Balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang:

TCVN 7897:2008;

d) Balát điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang:

TCVN 8248:2009;

…..”

“Điều 5. Lộ trình thực hiện

1. Đối với nhóm thiết bị gia dụng và thiết bị công nghiệp:

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, không được phép nhập khẩu vận chuyển Quốc tế vào Việt Nam và sản xuất các thiết bị có mức hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.….”

Đối chiếu các quy định trên, mặt hàng “Đèn LED” thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg :

Vì vậy công ty không được nhập khẩu mặt hàng “Đèn LED” có hiệu suất năng lượng thấp hơn hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều 2 và khoản 1 Điều 5 Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 

Theo : Dncustoms

Trả lời

error: Content is protected !!