Trả lời vướng mắc về nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng

Posted by chn

Công ty MOZHUKI có câu hỏi về nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng như sau:

Công ty chúng tôi muốn nhập khẩu máy may công nghiệp để phục vụ cho gia công , sxxk theo hình thưc cho mượn và sau 5 năm sẽ trả lại cho đối tác, Vì máy may này có loại đã sản xuất trên 10 năm và có loại thì không . Quý Cục cho chúng tôi hỏi là các máy may trên 10 năm có phải xin giấy phép gì hay không và có bị cấm nhập hay không ? + Công ty chúng tôi có thuê kho bên ngoài KCX đã được Tổng cục chấp nhận , cụ thể là kho tại KCN Sóng Thần , kho Tại Long Bình , Chúng tôi có xuất khẩu tại chổ cho các Dn trong KCN Đồng Nai và Sóng Thần vậy để thuận tiện cho việc khai báo và kiểm tra hàng hóa thì công ty muốn thực hiệntại Chi Cuc Sóng Thần và Chi Cuc Hai Quan Long Binh Tân được không ? + Công ty có mua trong nước thùng carton và pallet có khai và không khai báo đầu vào theo quy định của DNCX . Hàng hóa xuất khẩu tại chổ công ty được đóng trong thùng carton và trên pallet , Sau khi giao hàng xuất khẩu tại chổ , pallet và thùng cartoon sẽ được trả về công ty . Vậy chúng tôi phải khai theo loại hình gì để có thể mang bao bì luân chuyển ra vào KCx .

Nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng.
Nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng. Ảnh minh họa

Trả lời giải đáp vướng mắc về nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng như sau :

1. Về máy móc qua sử dụng nhập khẩu:

-Căn cứ theo Khoản 1 Điều 1 Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ (gọi tắt là Thông tư 23) quy định như sau:
“1. Thông tư này quy định tiêu chí, hồ sơ, thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, bao gồm cả linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng có mã số HS thuộc Chương 84 và Chương 85 quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2015, nhằm sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước mà không thuộc các Danh mục hàng hóa cẩm nhập khẩu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định.”
– Tuy nhiên, Thông tư 23 không áp dụng đối với các trường hợp đã được quy định tại các văn bản pháp luật khác, cụ thể:

“2. Thông tư này không áp dụng đối với các trường hợp nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng sau đây:

a) Quá cảnh; chuyển khẩu;
b) Tạm nhập, tái xuất (trừ trường hợp tạm nhập, tái xuất thực hiện các hợp đồng gia công; trường hợp nhập khẩu để sản xuất, thi công thực hiện các dự án đầu tư); tạm xuất, tái nhập;
Do đó, máy móc thiết bị qua sử dụng kể cả phục vụ gia công thuộc đối tượng điều chỉnh Thông tư 23/2015/TT-BKHCN. Công ty căn cứ các quy định để thực hiện.

2.Nơi làm thủ tục nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng:

Căn cứ điểm a khoản 1 điều 19, điểm a khoản 2 điều 58 và điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy đinh:

“Điều 19. Đăng ký tờ khai hải quan

1. Địa điểm đăng ký tờ khai hải quan

a) Hàng hóa xuất khẩu được đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi có cơ sở sản xuất hoặc Chi cục Hải quan nơi tập kết hàng hóa xuất khẩu hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất hàng;

…Điều 58. Địa điểm làm thủ tục làm thủ tục hải quan

…2. Địa điểm làm thủ tục xuất khẩu:

a) Đối với hàng hóa là sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu: Tổ chức, cá nhân được lựa chọn làm thủ tục tại Chi cục Hải quan thuận tiện”;

…Điều 86. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

…2. Thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện tại Chi cục Hải quan thuận tiện do người khai hải quan lựa chọn và theo quy định của từng loại hình.”

Công ty tham khảo các quy định để lựa chọn nơi đăng ký tờ khai.
3. Tam nhập tái xuất bao bì luân chuyển:
Thủ tục hải quan đối với phương tiện quay vòng thực hiện theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 01/09/2015 của Chính phủ.

Tham khảo công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan về mã loại hình xuất khẩu trên hệ thống VNACCS, mã loại hình G14 – Tạm nhập khác sử dụng cho tạm nhập khẩu phương tiện chứa hàng theo phương thức quay vòng, mã loại hình G24 – Tái xuất khác sử dụng cho tái xuất khẩu phương tiện chứa hàng theo phương thức quay vòng.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 

Theo Dncustoms

Trả lời

error: Content is protected !!