Vướng mắc về nơi làm thủ tục tái xuất, hoàn thuế nhập khẩu, thuế VAT

Posted by chn

Công ty Vi Phát : Công ty có nhập khẩu một lô hàng tại ICD Transimex. Sau khi đưa hàng về kho kiểm tra chất lượng thì kết quả là một phần lô hàng này không đạt chất lượng. Nhà cung cấp nước ngoài đồng ký nhận lại phần hàng không đạt chất lượng này và ký thoả thuận tái xuất lô hàng này vào Kho Ngoại quan ở Hải Phòng. Hàng hoá được đóng tại kho doanh nghiệp và vận chuyển bằng đường bộ ra Hải Phòng. Kính nhờ quý Hải quan tư vấn giúp địa điểm mở tờ khai tái xuất là ở ICD Transimex hay ở Kho Ngoại quan? Địa điểm kiểm hoá?, thủ tục để hoàn thuế nhập khẩu và thuế VAT đã nộp

Vướng mắc về nơi làm thủ tục tái xuất, hoàn thuế nhập khẩu, thuế VAT
Ảnh minh họa.

Trả lời :

1. Về nơi làm thủ tục:

-Căn cứ Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 19. Đăng ký tờ khai hải quan

1. Địa điểm đăng ký tờ khai hải quan

…b) Hàng hóa nhập khẩu được đăng ký tờ khai tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận tải đơn, hợp đồng vận chuyển hoặc Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi hàng hóa được chuyển đến;

c) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình một số loại hình cụ thể thì địa điểm đăng ký tờ khai thực hiện theo từng loại hình tương ứng quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này”.

– Căn cứ khoản 1 Điều 58 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 58. Địa điểm làm thủ tục làm thủ tục hải quan

1. Địa điểm làm thủ tục nhập khẩu:

a) Đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để gia công; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu: Tổ chức, cá nhân được lựa chọn làm thủ tục nhập khẩu tại 01 Chi cục Hải quan sau đây:

a.1) Chi cục Hải quan nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh hoặc cơ sở sản xuất;

a.2) Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục Hải quan cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa;

a.3) Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu thuộc Cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất hoặc nơi có cửa khẩu nhập.”

Do đó, tuỳ theo thoả thuận và điều kiện thực tế tái xuất hàng hoá mà công ty lưa chọn nơi mở tờ khai cho phù hợp.

2. Về chính sách thuế:

-Căn cứ Điểm a Khoản 1 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định:

“Điều 34. Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất

1. Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu, gồm:

a) Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan.

Việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bởi người nhập khẩu ban đầu hoặc người được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu;

…Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hải quan về hàng hóa tái xuất là hàng hóa nhập khẩu trước đây; các thông tin về số, ngày hợp đồng, tên đối tác mua hàng hóa.

Cơ quan Hải quan có trách nhiệm kiểm tra nội dung khai báo của người nộp thuế, ghi rõ kết quả kiểm tra để phục vụ cho việc giải quyết hoàn thuế”.

Theo quy định trên, hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu.

– Căn cứ khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13, khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ thì: “Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn”.

Như vậy, trường hợp công ty nêu không thuộc các trường hợp được hoàn thuế GTGT.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 

Theo: “dncustoms”

 

Trả lời

error: Content is protected !!