Chính sách bảo mật thông tin khách hàng tại ESE Express

Posted by chn
Category:

ESE EXPRESS đảm bảo giữ bí mật thông tin của Khách Hàng khi sử dụng website vanchuyenhanghoaquocte.com.

Cụ thể, ESE EXPRESS sẽ không cung cấp thông tin của Khách Hàng khi sử dụng website vanchuyenhanghoaquocte.com cho bên thứ ba, trừ trường hợp Khách Hàng vi phạm pháp luật liên quan đến việc thực hiện Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn việc giao hàng cấm, vi phạm điều khoản thanh toán, và/hoặc buộc phải cung cấp theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng tại ESE Express
Chính sách bảo mật thông tin khách hàng tại ESE Express

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng được công khai trên website ESE EXPRESS.vn khi Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ của ESE EXPRESS, chi tiết như sau:

 • Mục đích thu thập thông tin của Khách Hàng:
 • Cung cấp tên, số điện thoại liên hệ của Khách Hàng cho ESE EXPRESS khi Khách Hàng tạo Yêu Cầu Dịch Vụ;
 • Thực hiện khảo sát, đánh giá kết quả hoạt động của ESE EXPRESS trong thời gian nhất định;
 • Lập danh sách Khách Hàng thân thiết để thực hiện chương trình khuyến mãi hoặc có chính sách riêng cho Khách Hàng.
 • Phạm vi sử dụng thông tin: Sử dụng trong phạm vi phục vụ cho việc cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng.
 • Thời gian lưu trữ thông tin: trong vòng mười hai (12) tháng kể từ thời điểm Khách Hàng ngưng sử dụng dịch vụ của ESE EXPRESS.
 • Những cá nhân hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin Khách Hàng: ESE EXPRESS, cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.
 • Trường hợp Khách Hàng muốn chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, Khách Hàng có thể chỉnh sửa trực tiếp trên phương tiện đã đăng ký sử dụng hoặc liên hệ với CSKH của ESE EXPRESS để được hướng dẫn
 • Khi ESE EXPRESS cần sử dụng thông tin của Khách Hàng, ESE EXPRESS sẽ gửi email hoặc tin nhắn cho Khách Hàng để Khách Hàng xác nhận có đồng ý cho ESE EXPRESS sử dụng các thông tin trên không.
 • Khi Khách Hàng đồng ý sẽ phản hồi qua email hoặc tin nhắn cho ESE EXPRESS.
 • Trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm nhận được tin nhắn, nếu Khách Hàng không phản hồi, ESE EXPRESS mặc nhiên hiểu là Khách Hàng đã từ chối đề nghị trên.

Khách Hàng có quyền gửi email hoặc văn bản khiếu nại trường hợp ESE EXPRESS sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của Khách Hàng mà chưa được Khách Hàng đồng ý.

Trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, ESE EXPRESS sẽ xem xét xử lý khiếu nại của Khách Hàng, ESE EXPRESS sẽ đền bù thiệt hại cho Khách Hàng do hành vi của mình gây ra, trừ trường hợp việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin được thực hiện trong các trường hợp bên dưới.

Lưu ý:

 • ESE EXPRESS có thể sử dụng thông tin của Khách Hàng mà không cần được sự đồng ý trước của Khách Hàng trong các trường hợp sau đây:
 • Thu thập thông tin cá nhân đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử;
 • Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ;
 • Thu thập thông tin cá nhân để tính giá, cước sử dụng dịch vụ trên môi trường mạng.
 • ESE EXPRESS cam kết sẽ sử dụng, chia sẻ, tiết lộ và chuyển giao thông tin cá nhân cá nhân của Khách Hàng cho bên thứ ba với mục đích và phạm vi đã thông báo, trừ các trường hợp sau:
 • ESE EXPRESS có thỏa thuận riêng với Khách Hàng về mục đích và phạm vi sử dụng ngoài những mục đích, phạm vi đã thông báo;
 • Để cung cấp Dịch Vụ theo yêu cầu Khách Hàng;
 • Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Khách Hàng có quyền yêu cầu ESE EXPRESS kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình. Việc yêu cầu được thực hiện bằng email hoặc văn bản. ESE EXPRESS sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Khách Hàng khi được yêu cầu hoặc ESE EXPRESS sẽ cung cấp cho Khách Hàng công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình.

Trả lời

error: Content is protected !!