2
Th6
Ngày 30/6 Cảng Sài Gòn sẽ IPO
Category:

Ngày 30/6 Cảng Sài Gòn sẽ IPO – Vào tháng 3/2015, Bộ Giao thông Vận tải đã trình lên Chính phủ phương án bán 80% vốn nhà nước tại Cảng Sài Gòn cho…

error: Content is protected !!