Phụ phí nhiên liệu xăng dầu Fedex, TNT, UPS, DHL hàng tháng

ESE Express trân trong gửi tới quý khách hàng bảng phụ phí nhiên liệu xăng dầu Fedex, TNT, UPS, DHL hàng tháng. Bảng phụ phí nhiên liệu các hãng vận chuyển Quốc tế bằng đường hàng không này sẽ được cập nhật vào ngày mùng 1 hàng tháng để quý khách tiện theo dõi.

Cập nhật :

Phụ Phí xăng dầu tháng 01/ 2019 áp dụng từ 03/01/2019

DỊCH VỤPHỤ PHÍ NHIÊN LIỆU
DHL17,25%
FEDEX14,50%
TNT14,50%
UPS14,00%
ESE EXPRESS14,00%

Phụ Phí xăng dầu tháng 12/ 2018 áp dụng từ 03/12

DỊCH VỤPHỤ PHÍ NHIÊN LIỆU
DHL19,75%
FEDEX15,50%
TNT18,50%
UPS15,75%
ESE EXPRESS16,00%

Phụ Phí xăng dầu tháng 10 2018 áp dụng từ 01/10

DỊCH VỤPHỤ PHÍ NHIÊN LIỆU
DHL17,75%
FEDEX18,00%
TNT17,50%
UPS19,00%
ESE EXPRESS16,00%

Phụ phí xăng dầu- Phụ phí nhiên liệu Fedex, TNT, UPS và DHL tháng 9- 2018

DỊCH VỤPHỤ PHÍ NHIÊN LIỆU
DHL17,50%
FEDEX17,50%
TNT17,50%
UPS18,75%
ESE EXPRESS16,00%

Phụ phí xăng dầu- Phụ phí nhiên liệu Fedex, TNT, UPS và DHL tháng 8- 2018

DỊCH VỤPHỤ PHÍ NHIÊN LIỆU
DHL17,50%
FEDEX17,00%
TNT17,50%
UPS17,75%
ESE EXPRESS16,00%

Phụ phí xăng dầu- Phụ phí nhiên liệu Fedex, TNT, UPS và DHL tháng 7- 2018

DỊCH VỤPHỤ PHÍ NHIÊN LIỆU
DHL18,00%
FEDEX17,00%
TNT18,00%
UPS17,75%
ESE EXPRESS16,00%

Phụ phí xăng dầu các hãng vận chuyển hàng hóa hàng không Quốc tế tháng 6/2018

DỊCH VỤPHỤ PHÍ NHIÊN LIỆU
DHL16,75%
FEDEX18,00%
TNT16,50%
UPS18,50%
ESE EXPRESS16,00%

Phụ phí nhiên liệu xăng dầu Fedex, TNT, UPS, DHL tháng 5/2018

Phụ phí nhiên liệu xăng dầu Fedex, TNT, UPS, DHL tháng 5/2018

Lưu ý:

Bảng giá cước vận chuyển Quốc tế tại ESE công bố trên Website đã tự động tính phụ phí nhiên liệu xăng dầu hàng tháng và VAT 10%. Vì vậy quý khách không phải nhân thêm phụ phí nhiên liệu và chi phí tính giá vận chuyển nữa.

Trân trọng cảm ơn !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top