100 CÂU HỎI VỀ HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

Posted by chn
Category:

Đầu tháng 02/2014 Viện Logistics Vietnam (VIL) hợp tác cùng Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) tái bản sách “100 câu hỏi về hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển” do luật sư Võ Nhật Thăng và một số luật sư khác cùng hợp tác biên soạn, đã được VCCI xuất bản lần đầu tiên năm 2011.

Nội dung của quyển sách là 100 câu hỏi và trả lời về những khái niệm, chế định và quy phạm pháp luật phổ biến nhất về hợp đồng vận chuyển hàng hóa đường biển bao gồm những phần chính sau:

100-cau-hoi-ve-van-chuyen-duong bien

Phần I: Những câu hỏi chung về hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển
Phần II: Những câu hỏi liên quan đến hợp đồng vận chuyển theo chuyến
Phần III: Những câu hỏi liên quan tới vận đơn
Phần IV: Những câu hỏi liên quan tới việc khiếu nại và khiếu kiện người vận chuyển, đại lý, môi giới
Phần V: Những câu hỏi liên quan tới việc giải quyết tổn thất chung.

Đây là một quyển sách bổ ích cho các nhân viên Sales, nhân viên chứng từ, các cấp quản lý hoạt động trong lĩnh vực giao nhận, vận chuyển hàng hóa, đặc biệt có liên quan đến vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.

Sách dày 264 trang. Giá bìa: 89,000 VND/cuốn.

Trả lời

error: Content is protected !!