Áp dụng quy định mới về tạm nhập tái xuất hàng hóa từ ngày 11/09/2017

Posted by chn
Category:

“Theo báo Hải Quan” Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 11/2017/TT-BCT về hoạt động tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa.

Áp dụng quy định mới về tạm nhập tái xuất hàng hóa từ ngày 11/09/2017
Áp dụng quy định mới về tạm nhập tái xuất hàng hóa từ ngày 11/09/2017

Theo đó, hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất được tạm nhập, tái xuất qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính.

Việc tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ. Lối mở biên giới chỉ được thực hiện tại các cửa khẩu phụ. Lối mở biên giới trong khu kinh tế cửa khẩu và cửa khẩu phụ ngoài khu kinh tế cửa khẩu đã có đầy đủ cơ quan kiểm soát chuyên ngành theo quy định và cơ sở kỹ thuật bảo đảm quản lý nhà nước.

Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới trao đổi với Bộ Công Thương về nguyên tắc lựa chọn doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới và công bố danh sách doanh nghiệp được lựa chọn.

Nhiều điểm mới trong quy định tạm nhập tái xuất hàng hóa.

Trường hợp hàng hóa bị ách tắc trên địa bàn. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp giải tỏa, điều tiết trên địa bàn. Để tránh ùn tắc tại cảng, cửa khẩu và phối hợp với cơ quan hải quan cửa khẩu tạm nhập có biện pháp điều tiết lượng hàng tạm nhập từ cửa khẩu tạm nhập đến cửa khẩu tái xuất.

Thông tư cũng nêu rõ quy định về giám sát hàng hóa, hàng hóa tạm nhập tái xuất chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan từ cửa khẩu tạm nhập cho tới khi hàng hóa thực tái xuất ra nước ngoài.

Bộ Công Thương lưu ý không chia nhỏ hàng hóa vận chuyển bằng công-ten-nơ trong suốt quá trình vận chuyển hàng hóa quốc tế từ cửa khẩu tạm nhập đến khu vực chịu sự giám sát của cơ quan hải quan. Địa điểm tái xuất thuộc cửa khẩu, lối mở biên giới theo quy định.

Trường hợp do yêu cầu vận chuyển cần phải thay đổi hoặc chia nhỏ hàng hóa vận chuyển bằng công-ten-nơ để tái xuất thì thực hiện theo quy định của cơ quan hải quan.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 11/09/2017.

Trả lời

error: Content is protected !!