PHỤ PHÍ XĂNG DẦU VẬN CHUYỂN AIR THÁNG 8 2015

Posted by chn

Công ty vận chuyển quốc tế Tín Phước kính gửi quý khách hàng bảng phụ phí xăng dầu vận chuyển air tháng 8 2015.

Để đảm bảo tính hợp lí và rõ ràng trong việc tính giá dịch vụ, chúng tôi sẽ áp dụng phụ phí nhiên liệu hàng tháng cho khách hàng. Khoản phụ phí nhiên liệu này sẽ được tính dựa trên giá nhiên liệu niêm yết tại sàn giao dịch nhiên liệu Quốc tế và được áp dụng tính theo nhu cầu của sử dụng dịch vụ của Quý khách hàng. Khi giá nhiên liệu này giảm thì phần phụ phí nhiên liệu của dịch vụ sẽ giảm tương ứng.

Bảng phụ phí xăng dầu vận chuyển air dưới đây áp dụng từ 1/8/2015 đến 30/8/2015

PHỤ PHÍ XĂNG DẦU VẬN CHUYỂN AIR THÁNG 8 2015
PHỤ PHÍ XĂNG DẦU VẬN CHUYỂN AIR THÁNG 8 2015

 

Trả lời

error: Content is protected !!